Minder brandclaims in 2017

Het aantal brandclaims van verzekerden op de particuliere inboedel- en opstalverzekering is in Nederland in 2017 met zeven procent gedaald. Een mogelijke verklaring voor deze daling is dat grote pieken in schademeldingen door bijvoorbeeld storm en onweer zijn uitgebleven.

Verzekerden tussen de 38 en 56 jaar, die vaak een gezin hebben, blijken gemiddeld twee keer zo vaak een brandclaim in te dienen als andere leeftijdsgroepen. Aandacht voor brandveiligheid bij gezinnen met (jonge) kinderen blijft daarom belangrijk.

Dit staat in de Risicomonitor Woningbranden 2018, die het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland heeft opgesteld. In 2017 kwamen er 95.964 claims, waarbij brand de oorzaak was, binnen bij Nederlandse verzekeraars. “Naast oud en nieuw waren er weinig uitschieters in 2017”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond van Verzekeraars.

Gezinnen

Voor de eerste keer is het aantal brandclaims per leeftijd in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat verzekerden binnen de leeftijdsgroep 38 tot 56 jaar veel meer brandclaims indienen dan overige leeftijdsgroepen. Brandweer Nederland richt zich met voorlichting al jaren onder andere op gezinnen. “Met het thema ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ voerden we de afgelopen maand landelijk campagne om specifiek ouders van jonge kinderen bewust te maken hoe ze (thuis) brandveiligheid kunnen verbeteren. De cijfers uit de Risicomonitor ondersteunen onze keuze voor deze doelgroep”, reageert Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland.

Zeeuwse cijfers

In bijna alle provincies is het aantal brandclaims gedaald ten opzichte van 2016, ook in Zeeland (-15,5%). In onze provincie werd het minst geclaimd op de inboedel- en opstalverzekering met brand als oorzaak (8,1 claims per 1.000 huishoudens).
De meest voorkomende oorzaken van woningbranden in 2017 in Zeeland zijn:

  • schoorsteenbrand (58 keer)
  • brand in de keuken (51 keer)
  • brand in elektrische apparatuur (41 keer).

Preventie

Verzekeraars en brandweer werken samen om Nederland brandveiliger te maken. De verzekeraars kunnen aan de hand van brandclaims in kaart brengen wanneer en waar er vaak branden in en om de woning plaatsvinden, zowel klein (schroeischades) als groot. De brandweer gebruikt deze informatie en resultaten uit eigen brandonderzoek om gericht publieksvoorlichting te geven. Ga voor concrete tips om thuis eenvoudig de brandveiligheid te verbeteren, naar www.zeelandveilig.nl/gevaren/brand.

afb. infographic