Brandpreventievoorlichter

Veiligheidsregio Zeeland is het centrale orgaan voor fysieke veiligheid in Zeeland. Tot onze taken behoren rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg (Brandweer Zeeland), geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR) en de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland (GMZ). Dit in samenwerking met alle organisaties en instanties die hierbij een rol spelen, in het bijzonder de dertien Zeeuwse gemeenten. Voor het thema Brandveilig Leven zijn wij per direct op zoek naar een of meer:

(Brandweer) preventievoorlichters, het betreft een nevenactiviteit.

Je gaat voorlichting geven over brandveilig leven. Het doel van 'Brandveilig Leven' is om via activiteiten en maatregelen de burger te informeren. Doel is om hen een hogere mate van besef en bewustzijn bij te brengen over hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden op het gebied van brandpreventie en zelfredzaamheid. De uitkomst moet zijn dat door deze activiteiten en maatregelen het aantal incidenten en daarmee de slachtoffers en schades afneemt. Door als brandweer initiatief te nemen en samenwerkingsverbanden aan te gaan met maatschappelijke partners moet deze doelstelling bereikt worden. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de brandweer, maar wordt gedeeld met burgers, instellingen en bedrijven.

Wat kun je verwachten?

Veiligheidsregio Zeeland is actief bezig met Brandveilig Leven. Een van de onderdelen hiervan is het geven van voorlichting aan diverse doelgroepen. Doel van deze voorlichting is om ervoor te zorgen dat de brandveiligheid bij de mensen thuis wordt verhoogd. Hierbij staan risicobewustzijn en ‘wat te doen bij brand’ centraal. Nu al staan er diverse lokale initiatieven gereed, waarbij voorlichting centraal staat. Deze initiatieven zullen op termijn verder uitgebreid worden.

Wie zoeken wij?

Medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland (vrijwilligers en andere medewerkers) die het leuk vinden om advies en voorlichting te geven aan burgers op het gebied van brandveiligheid. Het gaat hierbij om verschillende activiteiten en doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen zoals: kinderen, burgers (senioren) en organisaties. De activiteiten zijn onder andere: het verzorgen van lezingen, bezoek aan scholen, gebouwen en instellingen, bezoeken van publieksevenementen en open dagen.

Wat bieden wij?

  • Een interne opleiding tot preventievoorlichter.
  • De mogelijkheid om op een interactieve wijze in contact te komen met burgers. Flexibele indeling van tijd en activiteiten.
  • Uren worden vergoed volgens de buitendagvenstervergoeding of de vergoeding voor oefeningen, cursus en overige werkzaamheden.

Informatie

De werkzaamheden worden verricht op basis van je hoofdbetrekking bij Veiligheidsregio Zeeland of via de aanstelling als brandweervrijwilliger. Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Leo de Jonge, coördinator Brandveilig Leven, l.dejonge@vrzeeland.nl of 06-51429299. De vacature wordt intern opengesteld.

Enthousiast?

Stuur dan een e-mail naar brandveiligleven@vrzeeland.nl . Zet in de e-mail je naam en motivatie en/of eventuele interesse in doelgroepen of activiteiten. Na aanmelding zal er een intake gesprek plaats vinden.