Hoofd Officier van Dienst Brandweer

Voor onze operationele organisatie zoeken wij: Hoofd Officieren van Dienst Brandweer 

Het betreft een operationele nevenfunctie (geen hoofdbetrekking) voor het piketgebied Zuid (Zeeuws-Vlaanderen; gemeente Terneuzen, Sluis en Hulst)  

Dit ga je doen 

Werken bij Veiligheidsregio Zeeland betekent een bijdrage leveren aan de veiligheid van de Zeeuwse inwoner en bezoeker. Als Hoofd Officier van Dienst (HOvD) ben jij, bij regulier repressief brandweeroptreden, eindverantwoordelijk voor de bestrijding van het incident. Als HOvD heb jij de monodisciplinaire leiding en ben je een klankbord voor de reeds ingezette OvD’s.  

Bij grootschalig (multidisciplinair) optreden vervul je als HOvD één van de volgende rollen: Taakcommandant Brandweerzorg, Algemeen Commandant Brandweerzorg of multidisciplinair als Leider CoPI.  

Wie zoeken wij 

Herken je jezelf als iemand die: 

• stressbestendig is; 

• gezag en vertrouwen uitstraalt; 

• goed kan analyseren en van daaruit kan aansturen;  

• focus houdt en weet de rust te bewaren; 

• gevoel heeft voor het bestuurlijke krachtenveld.  

Daarnaast beschik je over het diploma HOvD-B en Leider CoPI (of het diploma hoofdbrandmeester) en het diploma brandweerchauffeur lichte voertuigen. Indien je niet nog niet beschikt over de genoemde diploma’s, dan ben je bereid de leergang HOvD-B bij de Brandweeracademie en Leergang Leider CoPI bij de Crisismanagement Academie te volgen. Je dient dan te beschikken over: 

- Een HBO getuigschrift; 

- Drie jaar ervaring als Officier van Dienst Brandweer. 

Je bent bij voorkeur per piketdienst 7x24 uren aaneengesloten bereikbaar en beschikbaar. Om te kunnen voldoen aan de opkomsttijd, geldt er een woon/verblijfsverplichting, zoals vastgelegd in Besluit personeel veiligheidsregio’s en het Regionaal Zeeuws Crisisplan. 

Wat je van ons terugkrijgt  

Je krijgt een boeiende nevenfunctie in een ambitieuze organisatie die steeds verder professionaliseert. Voor de piketdienst ontvang je een vergoeding volgens hoofdstuk 20 van de CAR-UWO gebaseerd op het maximum van salarisschaal 9. In het geval van inzet buiten de reguliere werktijd geldt een vergoeding gelijk aan het uurloon van het maximum van salarisschaal 11 vermeerderd met 50%. 

Verder goed om te weten 

De piketdiensten worden standaard met 5 personen gedraaid. Tijdens het piket geldt een maximale reactietijd van 2 minuten via de telefoon of mobilofoon. Voor het verrichten van piketdienst is er een piketvoertuig beschikbaar. 

De vacature stellen we gelijktijdig intern en extern open. Bij gelijke geschiktheid hebben in de selectieprocedure interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Een psychologisch onderzoek, een medisch onderzoek en de specifieke test “officier van dienst - beslissen onder druk” maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Rudy Ovaa, tel.: 06-20383759 of dhr. Remco Duerink, tel.: 06-54373102. Of via de mail: rolbrandweer@vrzeeland.nl

Ben je enthousiast? 

Stuur dan voor 6 september 2021 je sollicitatiebrief en cv aan rolbrandweer@vrzeeland.nl. De gesprekken worden ingepland vanaf week 37. 

Tot slot nog dit: het vervullen van deze operationele nevenfunctie kost tijd en dit kan invloed hebben op je hoofdbetrekking. Daarom verzoeken wij je voorafgaand aan je sollicitatie je werkgever over nevenfunctie te informeren en zijn medewerking te verkrijgen. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.