Werkgevers brandweervrijwilligers

Uw werknemer wil brandweervrijwilliger worden of is dit al. Beroeps- en vrijwillige brandweermensen zijn mannen en vrouwen met verschillende achtergronden. Ze hebben alleen één ding gemeen: ze voelen zich betrokken bij hun omgeving en willen zich daarvoor inzetten. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer in Zeeland. Iedere burger en elk bedrijf kan rekenen op de hulp van de brandweer wanneer dat nodig is. De brandweer heeft omgekeerd úw hulp en medewerking nodig bij het beschikbaar stellen van vrijwilligers, voor de lokale veiligheid.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Vrijwilligerswerk bij de brandweer is niet vrijblijvend. Zij zijn verantwoordelijk voor de lokale veiligheid, bij brand maar ook bij andere calamiteiten. Zij ontvangen hiervoor een jaarvergoeding- en een uurvergoeding per inzet/uitruk. De term vrijwilliger is dus niet helemaal terecht. (De hoofdwerkgever heeft geen recht op een vergoeding).

Duidelijke afspraken maken

Natuurlijk zorgt uw medewerker ervoor dat hij zijn inzet bij de brandweer goed combineert met zijn werk. Hierover maakt u samen afspraken. Het is van belang dat u als hoofdwerkgever op de hoogte bent van de taken, verplichtingen en rechten van onze vrijwilligers. Dat voorkomt onduidelijkheden en teleurstellingen van beide kanten.

Brandweervlag

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) vraagt daarom degene die vrijwilliger wil worden om een aantal zaken te bespreken met u als hoofdwerkgever:

  • Hij/zij wil een aanstelling als brandweervrijwilliger bij VRZ;
  • Hij/zij kan op alle tijden worden ingezet voor brandweerwerkzaamheden, evt. met uitzondering van bepaalde situaties.

Goed om te weten

  • Arbeidstijdenwet is van toepassing
  • Opleiding wordt betaald door VRZ
  • Brandweermensen worden periodiek gekeurd
  • Oefeningen en opleidingen bij VRZ bespaart uw medewerker een (extra) BHV-opleiding
  • Bij ziekte als gevolg van een dienstongeval bij VRZ, heeft u recht op een vergoeding op basis van de Ongevallenverzekering.

Uw voordeel                                                     

Een brandweervrijwilliger in uw bedrijf betekent dat u een goed opgeleide en geoefende medewerker in dienst heeft. Een brandweervrijwilliger is opgeleid tot levensreddend handelen, ontruimen en het uitvoeren van brandbestrijding. Hierdoor is hij/zij vaak extra gemotiveerd om bedrijfshulpverlener te worden. U haalt extra ogen en oren en een hoop vakkennis op het gebied van (brand)veiligheid binnen de organisatie. Bijvoorbeeld op het gebied van brandpreventie en repressie. Bij een calamiteit kunnen ze een grote rol spelen: ze raken niet in paniek en grijpen snel in om de schade te minimaliseren.

Toestemming

Als hoofdwerkgever verleent u wel of geen toestemming aan uw medewerker om onder werktijd mee te gaan op een uitruk. Indien u geen toestemming verleent, is uw medewerker alleen in zijn/haar vrije tijd beschikbaar voor de brandweer. Als u akkoord gaat, ondertekent u de 'Werkgeversverklaring vrijwillige brandweer' en maakt u samen afspraken, bijvoorbeeld over het inhalen van werktijd, het opnemen van (gedeeltelijk) verlof of het volledig vrijstellen van werkzaamheden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons team HRM: hrm@vrzeeland.nl

Ongevallenverzekering

VRZ heeft een ongevallenverzekering voor brandweervrijwilligers. Loopt een vrijwilliger letsel op terwijl hij/zij aan het werk is voor VRZ, bijvoorbeeld tijdens een oefening of een uitruk? Dan zijn de kosten voor geneeskundige behandelingen die het rechtstreeks gevolg zijn van dit ongeval, verzekerd. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking, voor zover geen beroep kan worden gedaan op een wettelijke of andere verzekering. De ongevallenverzekering biedt (onder andere) dekking in geval van blijvend letsel. Ook is er een daggelduitkering verzekerd. Verzuimt een vrijwilliger door dit letsel bij de hoofdwerkgever? Dan kan deze werkgever VRZ schriftelijk aansprakelijk stellen. Blijkt VRZ aansprakelijk? Dan wordt uit de ongevallenverzekering een daggelduitkering uitgekeerd die aan de werkgever wordt overgemaakt.

Ervaringen werkgevers

Hier leest u over de ervaringen van werkgevers met brandweervrijwilligers in het bedrijf.

Brandweer bij bedrijf

Lamb Weston

Bij Lamb Weston werkt een aantal brandweervrijwilligers. Het Plant Management reageerde direct positief op het voorstel hen mee te laten uitrukken met de brandweerpost Kruiningen.

Lees meer