Brandveiligheid

Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen zelf veel doen om brand of brandgevaar te voorkomen; zij hebben een ‘eigen verantwoordelijkheid'. De afdeling Risicobeheersing geeft voorlichting en advies over risico's en over maatregelen die je kunt nemen om brand te voorkomen of om de schade te beperken als er toch brand uitbreekt.

Brandweerwagens

De veiligheidsketen

De brandweer werkt volgens een zogenaamde veiligheidsketen: een reeks van processen bij brandbestrijding en -beheersing. Elk proces vergt een eigen aanpak en aandacht.

Lees meer
Woningbrand

In en om het huis

De brandweer blust niet alleen brand, maar geeft ook informatie en tips aan burgers over het voorkomen van brand. Zelf kan je namelijk veel doen om brand(gevaar) te voorkomen en te beperken.

Lees meer
Risicobeheersing industrie

In en om het bedrijf

De brandweer verzorgt bij bedrijven ook metingen naar gevaarlijke stoffen, veiligheidsinspecties en voorlichting. Verder zijn een bedrijfsnoodplan en BHV-organisatie van belang.

Lees meer