Werkgevers brandweervrijwilligers

Jouw werknemers zijn ontzettend belangrijk voor ons als brandweer. Wist je dat je namelijk ook brandweervrijwilliger kan zijn op de plek waar je werkt? Daarvoor ben jij cruciaal. Op vele plekken in Zeeland kunnen we wel wat extra hulp gebruiken. Beroeps- en vrijwillige brandweermensen zijn mannen en vrouwen met verschillende achtergronden. Ze hebben alleen één ding gemeen: ze voelen zich betrokken bij hun omgeving en willen zich daarvoor inzetten. Iedere Zeeuw en elk bedrijf kan rekenen op de hulp van deze brandweerhelden wanneer dat nodig is. De brandweer heeft omgekeerd jouw hulp en medewerking nodig bij het beschikbaar stellen van vrijwilligers, voor de lokale veiligheid.

Vrijwillig, maar toch vergoeding

Vrijwilligerswerk bij de brandweer is niet vrijblijvend. Zij zijn verantwoordelijk voor de lokale veiligheid, bij brand maar ook bij andere calamiteiten. Zij ontvangen hiervoor een jaarvergoeding- en een uurvergoeding per inzet/uitruk. De term vrijwilliger is dus niet helemaal terecht. 

Duidelijke afspraken maken

Natuurlijk zorg met jouw medewerker ervoor dat hij of zij de inzet bij de brandweer goed combineert met zijn werk. Hierover maak je samen afspraken. Het is van belang dat jij als hoofdwerkgever op de hoogte bent van de taken, verplichtingen en rechten van onze vrijwilligers. Dat voorkomt onduidelijkheden en teleurstellingen van beide kanten.

Brandweervlag

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) vraagt daarom degene die vrijwilliger wil worden om een aantal zaken te bespreken met jou als hoofdwerkgever:

  • Hij/zij wil een aanstelling als brandweervrijwilliger bij VRZ;
  • Hij/zij kan op alle tijden worden ingezet voor brandweerwerkzaamheden, evt. met uitzondering van bepaalde situaties.

Goed om te weten

  • Arbeidstijdenwet is van toepassing
  • Opleiding wordt betaald door VRZ
  • Brandweermensen worden periodiek gekeurd
  • Oefeningen en opleidingen bij VRZ bespaart uw medewerker een (extra) BHV-opleiding
  • Bij ziekte als gevolg van een dienstongeval bij VRZ, heeft u recht op een vergoeding op basis van de Ongevallenverzekering.

Jouw voordeel                                                     

Een BHV’er erbij: Voor de mensen die bij ons zijn opgeleid vragen we een vrijstelling BHV aan op basis van verworven competenties. Zij kunnen daarmee in jouw bedrijf/organisatie de functie van bedrijfshulpverlener vervullen.

Maatschappelijke betrokkenheid: Door jouw welwillendheid geef je een medewerker de kans écht iets te kunnen betekenen voor de omgeving. Daarnaast levert jouw bedrijf ook een waardevolle maatschappelijke bijdrage.

Een loyale en fitte medewerker: Een medewerker die zich wil aanmelden bij de brandweer van Zeeland is doorgaans begaan met zijn omgeving en gemotiveerd. Als je daar de ruimte voor geeft, krijgt je er loyaliteit en inzet voor terug.

Toestemming

Als hoofdwerkgever verleen je wel of geen toestemming aan je medewerker om onder werktijd mee te gaan op een uitruk. Indien je geen toestemming verleent, is jouw medewerker alleen in zijn/haar vrije tijd beschikbaar voor de brandweer. Als je akkoord gaat, onderteken je de 'Werkgeversverklaring vrijwillige brandweer' en maak je samen afspraken, bijvoorbeeld over het inhalen van werktijd, het opnemen van (gedeeltelijk) verlof of het volledig vrijstellen van werkzaamheden.

Heb je vragen? Kijk hieronder bij meest gestelde vragen of neem contact op met ons team HRM: hrm@vrzeeland.nl