Brandveiligheid in en om het bedrijf

Naast haar bekendste taken zoals blussen en hulp verlenen bij ongevallen, verzorgt de brandweer onder andere metingen naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, gevraagd en ongevraagd brandveiligheidsinspecties en brandpreventievoorlichting aan bedrijven en instellingen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het pand en gehouden dit te voorzien van bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie, sprinklerinstallaties en vluchtroutebewegwijzering.

Advies op maat

De brandweer geeft voorlichting maar geen advies aan bedrijven. Deze adviesrol ligt bij de gespecialiseerde adviesbureaus voor brandveiligheid. Echte brandveiligheid vraagt om een integrale aanpak: een bouwkundige, installatietechnische en organisatorische beoordeling van het pand. Gespecialiseerde adviesbureaus brengen de veiligheidsrisico’s van het pand in kaart en maken op basis daarvan een advies op maat.

Risicobeheersing industrie

Opstellen en adviseren bedrijfsnoodplan en BHV-organisatie

Deze gespecialiseerde adviesbureaus kunnen bedrijven ook helpen met het opstellen van een bedrijfsnoodplan en hen adviseren over de opzet van de BHV-organisatie. Op grond van de Arbowetgeving is iedere werkgever verplicht de bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren.

Meer informatie

Wil je meer informatie of een brandveiligheidsinspectie aanvragen? Mail dan naar: brandweer@vrzeeland.nl. Ook vind je meer informatie op:
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid
https://www.brandveilig.com/