Kwaliteit

Kwaliteit en veiligheid van het brandweeroptreden staat bij de brandweer en Veiligheidsregio Zeeland voorop. Zoals bekend treedt de brandweer op bij brand of tijdens incidenten en geeft zij voorlichting aan burgers en bedrijven. Maar de beroepsbrandweer houdt zich ook bezig met taken die de kwaliteit van mens en materiaal moeten garanderen en waar mogelijk steeds verder verbeteren. Kwaliteit is belangrijk in al het werk van de brandweer maar er zijn drie afdelingen die zich hier specifiek mee bezig houden:

Vakbekwaamheid

De brandweermensen moeten goed opgeleid en getraind zijn om zo adequaat mogelijk op te kunnen treden bij calamiteiten. Het team Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) is verantwoordelijk voor het opleidings- en trainingsprogramma. Dit is een continu proces omdat eisen aan brandveiligheid, risico’s en verwachtingen blijven veranderen, hetgeen steeds weer andere competenties en andere kennis vereist. Dit wordt vertaald naar opleiding, oefening en bijscholing. Denk aan theorie- en praktijkoefeningen op de eigen kazerne, in een trainingscentrum of op een externe locatie. Ook is het onderzoeken van branden van groot belang voor de vakbekwaamheid van de brandweer.

Oefening Brandweer

Materieel, Techniek en Logistiek (MTL)

De brandweer beschikt over veel voertuigen en bijbehorend materieel. Denk bijvoorbeeld aan hoogwerkers, tankautospuiten, etcetera. Dit moet beheerd worden en in goede staat blijven. Het team Materieel, Techniek en Logistiek (MTL) zorgt voor de aanschaf en het onderhoud van brandweermaterialen. Het logistieke team faciliteert de brandweervrijwilligers, zowel voor de oefenavonden als tijdens of na de inzet. De monteurs voeren onderhoud uit aan voertuigen, ademlucht en persoonlijke beschermingsmiddelen. Verder is team MTL samen met Inkoop verantwoordelijk voor de aanbestedingsprocedures bij de aanschaf van nieuw materieel.

Hoogewerker Brandweer

Operationele voorbereiding

Het team Operationele Voorbereiding (OV) doet alles wat nodig is aan voorbereiding op de brandweerzorg 'in het veld', zodat alles op orde is wanneer er uitgerukt moet worden. Slagvaardig optreden bij een ramp of crisis is prioriteit nummer één. Hiervoor rolt het team verschillende projecten uit. Een voorbeeld hiervan is 'Maatwerk in brandweerzorg'. Ook houdt het team OV zich bezig met het beheer en actualisatie van het dekkingsplan. Hiermee spelen zij in op de ontwikkelingen rond posten, zoals wijzigingen in het personeelsbestand en nieuwe infrastructuur. Daarnaast zijn opleiding en materieel belangrijk voor een slagvaardig optreden van de brandweer. 

Operationele voorbereiding