Maatwerk in brandweerzorg

Veiligheidsregio Zeeland wil een hoog niveau van veiligheid bieden in Zeeland. Zij streeft naar een integrale aanpak waarbij zowel risicobeheersing als incidentbestrijding een bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheid. 

Waarom dit project?

Met alleen aandacht voor incidentbestrijding wordt een hoog niveau van veiligheid bieden onvoldoende behaald. De realiteit leert ons dat in Zeeland niet in alle gevallen wordt voldaan aan het wettelijk kader van opkomsttijden. In de wetenschap dat met alleen focus op opkomsttijden de brandveiligheid niet toeneemt, moet het anders! Veiligheidsregio Zeeland streeft daarom een integrale aanpak na waarbij zowel risicobeheersing als incidentbestrijding een bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheid. Doel is de (brand)veiligheid te verhogen, vanzelfsprekend binnen betaalbare grenzen. Betaalbaar, omdat bezuinigingen ook Veiligheidsregio Zeeland treffen. 

Brandweerwagen

Wie zijn betrokken in dit project?

Op de eerste plaats leveren we brandweerzorg voor de inwoners en bezoekers van Zeeland. Maar dit kan alleen worden gerealiseerd met de inzet van de vele brandweermensen in Zeeland. In Zeeland zijn circa 1100 brandweermedewerkers, verdeeld over 66 brandweerposten, 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar om deze brandweerzorg te garanderen. De belangrijkste betrokkenen:

 • Inwoners
 • Medewerkers Veiligheidsregio Zeeland 
 • Bestuur Veiligheidsregio Zeeland
 • Management en directie Veiligheidsregio Zeeland
 • Bestuurlijk klankbordgroep en medezeggenschap.

Wat willen we bereiken?

 • De operationele bedrijfsvoering van de brandweer zodanig inrichten dat deze voldoet aan de Wet op de Veiligheidsregio’s, waarbij we op onderdelen onderbouwd afwijken.
 • Voldoen aan de bezuinigingsopdracht van 15-20% en daarmee betaalbare en dus goedkopere brandweerzorg creëren.
 • Integraal plan opstellen waarin alle elementen (risicobeheersing, incidentbestrijding, specialismen en grootschalig brandweeroptreden) een plaats krijgen.

Hoe komen we tot resultaat?

Om de doelen te bereiken is het noodzakelijk om de huidige aanbodgeoriënteerde organisatie te veranderen naar een vraaggestuurde organisatie. Vanzelfsprekend gericht op de behoefte en risico’s in Zeeland. Belangrijk uitgangspunt is dat we vooraf alle opties hebben opengehouden. Denkbare oplossingen zijn:

 • Aantallen hulpverleningsvoertuigen
 • Aantallen redvoertuigen
 • Vierpersoons uitruk voor specifieke incidenten
 • (Her)verdeling van specialismen, aandacht voor grootschalig optreden.  
  Een uitvloeisel van Maatwerk in Brandweerzorg is de Nieuwe Tankautospuit (NTS)

Waarover gaat dit project?

Het project Maatwerk in Brandweerzorg bevat de gehele brandweerzorg in Zeeland, onderverdeeld in:

 • Basisbrandweerzorg, inclusief ondersteuning van hulpverleningsvoertuigen en redvoertuigen
 • Specialismen (zoals duiken, gaspakkenteams, hoogtereddingsteam, etcetera)
 • Grootschalig brandweeroptreden