Nieuwe tankautospuit (TS)

De komende tijd krijgt een aantal posten een nieuw voertuig. Het is een moderne, volwaardige, maar compacte tankautospuit die is ingericht voor standaard zes personen. Door veel technische innovatie is het voertuig ook geschikt om veilig met vier personen te kunnen optreden. Voor de ontwikkeling van het voertuig zijn drie uitgangspunten vastgesteld. Dat zijn veiligheid, slagkracht en eenvoud.

Veiligheid

De veiligheid wordt gewaarborgd door een telemetriesysteem voor de voertuigbewaking, vergrendelinrichting op het pompdisplay en de bijkomende voertuigveiligheidssystemen.

Slagkracht

De slagkracht wordt gegenereerd door de grote bluscapacitieit. Het blussysteem bestaat uit een lagedrukpomp, een hogedrukpomp en een drukluchtschuimsysteem.

Eenvoud

We kunnen het voertuig snel inzetten door de eenvoud in de bediening. Door één druk op de knop hebben we 40 bar hoge druk, 5 en 8 bar lage druk en een functionerend DLS systeem. 

Brandweerwagen

Veiligheid met minder mankracht

Dat de nieuwe TS door veel technische innovaties ook geschikt is om veilig met vier (of vijf) personen uit te rukken, is winst. Ook als minder brandweerlieden beschikbaar zijn rondom een brandweerpost, is het nu mogelijk optimaal hulp te bieden. Doordat veiligheid, slagkracht en eenvoud aan de basis liggen van de ontwikkeling van de nieuwe TS, hebben we een voertuig ontwikkeld dat tegemoet komt aan de veiligheid van de burgers maar ook aan de veiligheid van de eigen mensen.

Eerste officiële overdracht

Op zaterdag 7 april 2018 vond in Colijnsplaat de eerste officiële overdracht plaats van een nieuwe TS. Dennis Klap, medewerker van de post Colijnsplaat, heeft bijgaande film over de nieuwe TS gemaakt.