Over ons

Brandweer Zeeland is onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland. Naast de brandweer kent de veiligheidsregio nog drie onderdelen: Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ), Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Risico- en crisisbeheersing inclusief Gemeentelijke Bevolkingszorg.

Veiligheidsregio Zeeland kent zowel een beroeps- als vrijwillige brandweer. De beroepsbrandweerlieden hebben hun brandweerbaan als hoofdberoep. De brandweervrijwilligers hebben in het dagelijks leven een andere baan en zijn op afroep beschikbaar. Zij krijgen dezelfde opleiding als de beroepsbrandweer en ontvangen een vergoeding voor hun inzet en tijd. Zeeland kent ook een aantal jeugdbrandweerkorpsen.

Zeeland telt vier hoofdlocaties van de brandweer waar overdag beroepsbrandweermensen geconsigneerd zijn voor uitruk (dagbezetting): Goes - Oranjeweg, Borssele, Middelburg - Stromenweg en Terneuzen - Koegors. In de periode avond-nacht-weekend dragen vrijwilligers de zorg voor de uitruk. De overige 60 posten zijn ’24/7’-vrijwilligersposten. Zeeland kent geen 24-uurs beroepsdienst.

De taken van de brandweer zijn vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's. Haar meest bekende activiteiten zijn het bestrijden van branden en hulp verlenen bij ongevallen. Naast de wettelijke hulpverleningstaken heeft de brandweer ook dienstverleningstaken die niet in de wet zijn vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het geven van brandpreventievoorlichting aan bedrijven en instellingen.

Lees onze verhalen

Specialisaties

De brandweer beschikt over bijzondere specialisaties voor buitengewone omstandigheden.

Kwaliteit

De beroepsbrandweer verricht ook diverse taken waarin de kwaliteit van het brandweeroptreden wordt geborgd.

Vaardigheidstoetsen

De brandweer doet ook mee aan wedstrijden. Deze vaardigheidstoetsen vinden plaats in het hele land.

Documentatie

Op zoek naar documentatie? Hier vind je documenten zoals beleidsstukken, plannen en dergelijke.