Ervaring Lamb Weston

Jan Verdam, Corporate Safety & Security Manager

Onlangs bleek dat de vrijwilligerspost in onze gemeente Kruiningen kampt met een krappe dagbezetting. De vrijwilligers zijn dan elders aan het werk. Hierdoor is het soms niet mogelijk met volledige bezetting uit te rukken en moet, in het uiterste geval, de brandweer van een verder gelegen kazerne opkomen. Met langere aanrijtijden en alle risico's tot gevolg. Bij Lamb Weston werkt een aantal vrijwilligers uit Yerseke, Walcheren, Rilland, Schouwen-Duiveland en Tholen. Het Plant Management reageerde direct positief op het voorstel hen bij grotere branden en hulpverleningsacties mee te laten uitrukken met de post Kruiningen.

Kennis en vaardigheden
Ik zie veel voordelen om brandweervrijwilligers in huis te hebben. Wanneer je hen in de organisatie hebt, haal je een hoop vakkennis binnen over bijvoorbeeld  brandpreventie en repressie. Bij een calamiteit kunnen ze van groot belang zijn omdat ze niet in paniek raken en snel kunnen ingrijpen om de schade te minimaliseren, mensen naar buiten te begeleiden en externe hulpverleners op te vangen. Wij beschikken over 90 BHV'ers, die worden jaarlijks door ons getraind. De brandweervrijwilligers hoeven wij geen extra opleiding aan te bieden, zij worden ieder jaar door Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) goed opgeleid. We hebben een regeling met de vrijwilligers dat de eerste uren van de uitruk worden doorbetaald. Daarnaast ontvangen zij sowieso een vergoeding vanuit VRZ.

Het mes snijdt aan twee kanten
Onze bedrijfscontinuïteit is afhankelijk van adequate hulpverlening in de omgeving. Het is een wisselwerking: als je hulp verwacht, moet je daaraan ook een bijdrage leveren. Als er brand is in je bedrijf of op het bedrijf naast je, is er voor langere tijd geen continuïteit. En het maakt dan zeker een verschil of de brandweer er binnen zes of twaalf minuten is.

Tips voor andere organisaties?
Denk eens na over de aanrijdtijden van de brandweer bij je in de buurt en draag je steentje bij aan de veiligheid. Niet alleen voor jezelf maar wellicht ook samen met je buren op het bedrijventerrein.

Floris Boogert, ploegleider Kruiningen

Met de versterking van vier brandweervrijwilligers vanuit Lamb Weston is de bezetting voor de uitruk overdag stukken verbeterd. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers, maar het probleem is dat mensen overdag vaak elders werken. Bij onvoldoende bezetting moet er aanvulling vanuit andere kazernes opkomen. Dan gaan kostbare minuten verloren. De meeste kazernes in Zeeland worden bemenst door vrijwilligers, dus dat probleem speelt niet alleen bij ons.

Regelmatig komen we bij Lamb Weston op bedrijfsbezoek en voor oefeningen. Wij beoefenen of testen samen met het bedrijf de brandveiligheidsvoorziening. Voor ons is ook van belang te weten waar we het grote terrein kunnen betreden en waar de voorzieningen zijn. Voor Lamb Weston heeft veiligheid een hoge prioriteit. Het bedrijf stelt zichzelf de vraag wat zij kan verbeteren en samen beoefenen we de mogelijke scenario's. Zodoende kwamen we in gesprek over de wisselwerking. Natuurlijk waren ze benieuwd naar het aantal uitrukken in de dagperiode per jaar. In Kruiningen is dat zo'n zeventien keer per jaar.