CBS-cijfers verloop personeel brandweer

Vanmorgen publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de jaarlijkse cijfers over het personeelsverloop bij de brandweer. Deze geven inzicht in het repressief beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel. Uit de cijfers blijkt dat het aantal brandweerlieden bij Brandweer Zeeland, na een lichte stijging in 2017, het afgelopen jaar is afgenomen van 1299 naar 1272 in totaal.

CBS-cijfers verloop personeel brandweer

Het verloop van vrijwilligers is hiermee niet heel erg afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren. Ook in het (gemeentelijke) verleden was een gemiddeld verloop van 1 per ploeg per jaar een getal waarmee rekening werd gehouden. (De 64 posten in Zeeland bestaan uit 69 ploegen.)

Brandweerzorg op orde op korte en lange termijn

Op korte termijn moet VRZ/Brandweer Zeeland veiligstellen dat de brandweerzorg overdag op orde blijft. Een interne werkgroep gaat met deze opdracht aan de slag. In opvolging van het plan Maatwerk gaat de brandweer ook aan de slag met een toekomstvisie voor de brandweerzorg op de langere termijn. Een visie die omgaat met de (demografische en maatschappelijke) ontwikkelingen.

Bovenstaand beeld beperkt zich niet tot Zeeland, maar is erkend als een landelijk probleem. Eind vorig jaar hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid Brandweer Nederland opdracht gegeven tot een meerjarig Programmaplan Vrijwilligheid, dat moet leiden tot inzicht in en oplossingen voor deze problematiek.

Dagsituatie

Het kan voorkomen, zoals afgelopen week helaas werkelijkheid werd bij een brand in Sluis, dat een tankautospuit niet kan uitrukken naar een incident, vanwege een tekort aan vrijwilligers. 

Facebook post Sluis

PZC brand Sluis

PZC: Grapperhaus

Naast voldoende manschappen moeten er bij iedere uitruk ook een bevelvoerder en een chauffeur beschikbaar zijn. Met name in de dagsituatie is de uitruk een probleem, omdat veel mensen ‘buiten het dorp’ werken, dus niet binnen enkele minuten op de kazerne kunnen zijn. Daar waar de dagdienstsituatie een probleem vormt, gaan we op korte termijn op zoek naar passende maatregelen:

  • 91 vrijwilligers hadden op 31 december 2018 een aanstelling op een tweede post (opstappers). Als ze thuis zijn, rukken ze uit met de brandweer in hun woonplaats, als ze aan het werk zijn, rukken ze uit met de brandweer aldaar (een jaar eerder waren dit er 67).
  • Dit jaar gaan we weer werken met het zomerrooster: In de zomer van 2018 zijn vrijwilligersposten op een aantal plekken langs de Walcherse kust overdag aangevuld met een aantal collega’s vanuit de beroepsorganisatie (bijvoorbeeld een chauffeur en een bevelvoerder) om een uitruk te kunnen garanderen. Dit had te maken met de grote vakantiedrukte in de zomerperiode, de soms geringe bezetting overdag, de vakantie van vrijwilligers zelf en de droge zomer. Deze oplossing werkt ook motiverend voor zo’n vrijwilligerspost.
  • het alarmeren van een ‘garantie-TS’: een buurpost die bijna gegarandeerd kan opkomen.

Open dagen

Open dagen die momenteel bekend zijn, en waar wordt geworven:

  • 14 juni: Sluis, open oefenavond
  • 29 juni: Kloosterzande, 200-jarig bestaan (geen werving)
  • 17 augustus: Westdorpe en Oostkapelle
  • Serooskerke: diverse activiteiten van juni t/m september.

Vergoedingen voor brandweervrijwilliger

Vrijwilligheid wil niet zeggen vrijblijvendheid. Je committeert je ergens aan en het team rekent op je. Dat vraagt veel inzet, wat betreft opleiding, geoefend blijven en uitrukken. Maar je doet het niet voor niets: samen met je team sta je klaar voor het helpen van mensen en dieren in nood, meestal in je directe woonomgeving. Je kunt echt helpen.

En ook al ben je vrijwilliger, je ontvangt een vaste jaarvergoeding en een variabele uurvergoeding voor oefenen en inzet. Je opleidingen en uitrusting worden betaald.

  • Jaarvergoeding €349/kwartaal
  • Uurvergoeding oefenavond €12,42
  • Uurvergoeding uitruk €23,26