Meer meldingen voor Zeeuwse brandweer

Middelburg, 22 maart 2019

De Zeeuwse brandweer heeft in 2018 meer meldingen te verwerken gekregen dan in 2017. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer meldingen in Zeeland

In 2018 kwamen er bij de brandweermeldkamer in Zeeland 11.420 meldingen binnen van branden en hulpverlening (in 2017: 10.400). Dit betrof:

 • 3.760 meldingen van brand (6.880 in 2017)
 • 3.410 verzoeken voor hulpverlening (3.520 in 2017)
 • 4.250 storingsmeldingen van automatische brandmeldinstallaties, die heeft het CBS in 2018 meegerekend als hulpverleningsmeldingen, en in 2017 als brandmeldingen.

Een merendeel van de meldingen kon worden afgehandeld door de meldkamer. De brandweer is in 3.463 gevallen gealarmeerd:

 • 1.980 maal voor brand (1.900 in 2017)
 • 1.800 maal voor hulpverlening 

(Cijfers kunnen iets afwijken van die van het CBS. Dit omdat we per meldkamer een ander registratiesysteem hanteren. Momenteel zitten we in een transitiefase met betrekking tot de registratiewijze per melding die binnen komt. Met het nieuwe systeem worden de meldingen straks allemaal op dezelfde wijze geregistreerd.) 

Met name in de maand juli was sprake van een flinke toename in het aantal uitrukken, van ruim 500 naar bijna 800. Deze stijging is toe te schrijven aan de aanhoudende droogte en de toename daardoor van buitenbranden, zoals bermbranden.

(Niet) uitrukken na brandmelding

De 3.760 brandmeldingen kwamen deels telefonisch binnen, deels via automatische brandmeldinstallaties. Die laatste zijn in 2018 volgens het CBS afgenomen van 5.700 naar 2.340 meldingen. Deze afname is te verklaren doordat het CBS in 2018 storingsmeldingen niet meer meetelde als brandmelding (maar als hulpverleningsmelding, wat ook niet klopt).

In het geval van automatische brandmeldingen vindt vaak een verificatie door de meldkamer plaats alvorens de brandweer te alarmeren. Zo worden ‘onechte’ meldingen als gevolg van storingen, werkzaamheden, rokers of stoom onderschept en onterechte uitrukken dus voorkomen. Brandweer Zeeland is in 820 gevallen (in 2017: 940) gealarmeerd en uitgerukt voor brand na een automatische brandmelding. In 31 gevallen bleek er uiteindelijk bij aankomst van de brandweer daadwerkelijk sprake te zijn van brand.

Op de 1.420 telefonische brandmeldingen is de brandweer 1.160 maal uitgerukt.

Brandweer Zeeland gaat komend jaar in gesprek met eigenaren van de brandmeldinstallaties (zoals zorgcentra) en met lokale installateurs om samen te kijken hoe het aantal loze meldingen nog verder omlaag kan. Zodoende hoeft de brandweer, die in Zeeland grotendeels uit vrijwilligers bestaat, minder vaak ‘voor niets’ uit te rukken en kunnen de kosten als gevolg hiervan omlaag worden gebracht.

Snel ter plaatse

De responstijd van Brandweer Zeeland viel volgens het CBS iets hoger uit dan het jaar ervoor (2018: 8,7 minuten, 2017: 8,5). Hiervoor is niet één oorzaak aan te geven. Deze responstijd wordt namelijk bepaald door een serie van opeenvolgende gebeurtenissen en handelingen.  

Onderstaande tabel bevat CBS-cijfers over de gemiddelde reactietijden van de brandweer bij brandincidenten.
  Gemiddelde starttijd Gemiddelde alarmeringstijd Gemiddelde uitruktijd Gemiddelde rijtijd Gemiddelde responstijd
2013 0,6 0,8 4,5 3,4 8,7
2014 0,5 0,7 4,3 3,4 8,4
2015 0,5 0,7 4,3 3,1 8,1
2016 0,5 0,7 4,2 3,2 8,1
2017 0,5 0,8 4,4 3,3 8,5
2018 0,6 0,9 4,3 3,5 8,7
 • Starttijd: tijd tussen de aanname van een melding door de meldkamer 112 (in Driebergen of Middelburg) en de aanname door de centralist in de brandweermeldkamer in Middelburg
 • Alarmeringstijd: tijd tussen de aanname door de brandweercentralist en de alarmering van een eenheid van de brandweer
 • Uitruktijd: tijd tussen de alarmering van een eenheid van de brandweer en de vertrektijd uit een kazerne
 • Rijtijd: tijd tussen de vertrektijd van de brandweereenheid uit de kazerne en de aankomst ter plaatse bij het incident.
 • Responstijd: de som van de gemiddelde alarmerings-, uitruk- en rijtijd.

Opkomsttijden

De ‘responstijd’ van het CBS is niet direct te vergelijken met het wettelijk begrip ‘opkomsttijd’. CBS berekent reactietijden op basis van alle brandincidenten in de veiligheidsregio, waarbij sprake is van de hoogste prioriteit (prio 1) en waarbij de brandweer ter plaatse is gekomen. Voornaamste verschil is dat het CBS buitenbranden (berm- en natuurbranden) en ‘niet-objectgebonden’ branden meeneemt, terwijl het wettelijk begrip 'opkomsttijd' de normtijd bevat voor het ter plaatse komen bij specifieke objecttypen (gebouwen en objecten). Hierin zitten geen buitenbranden en niet-objectgebonden incidenten.

De opkomsttijd van Brandweer Zeeland was in 2018 9 minuten en 48 seconden, 27 seconden langzamer dan het jaar ervoor. De gemiddelde uitruktijd bleef gelijk, maar de gemiddelde rijtijd naar het incident nam 20 seconden toe. Dit maakt samen met de iets langere gemiddelde verwerkingstijd van de meldkamer dat de brandweer in 2018 in 59% van de gevallen voldeed aan de bestuurlijk vastgestelde opkomstnorm (in 2017: 64%). Ben Ham, manager Brandweerzorg: “Dit is een goede prestatie in onze regio, waar we werken met overwegend brandweervrijwilligers in een uitgestrekt en dunbevolkt gebied.”

In Zeeland kennen we bestuurlijk vastgestelde opkomstnormen tussen de 8 en de 12 minuten. In het verlengde van het landelijk project RemBrand wordt de komende tijd verder gekeken naar gebiedsgerichte opkomsttijden.

Paraatheid

Om de opkomsttijden zo laag mogelijk te houden, blijven we ons inzetten om de paraatheid op de kazerne, ook overdag, op peil te houden. Dit doen we nu door posten zoveel mogelijk open te houden, nieuwe vrijwilligers te blijven werven en opleiden om posten op sterkte te houden, door een vrijwilliger met meerdere posten te laten uitrukken, in zowel woon- als werkplek. Maar ook door de uitrol van de Nieuwe TS, waarbij vrijwilligersploegen bij kleinere incidenten op verantwoorde wijze  met minder mensen op de wagen, dus sneller, kunnen uitrukken.

Snelle pieper

Ook de nieuwe ‘pieper’, of pager, die alle brandweerlieden het afgelopen jaar hebben ontvangen, zorgt voor een snellere opkomst ter plaatse (door een 1e, 2e of 3e post).  De meldkamer kan nu namelijk binnen 40 seconden nadat zij een post heeft gealarmeerd, zien of op die post manschappen, een bevelvoerder en een chauffeur kunnen ‘opkomen’ vanuit huis of werk om te kunnen uitrukken. Of dat er een naburige brandweerpost moet worden gealarmeerd. Vóór de komst van de pager werd hier circa zes minuten mee gewacht.

Lees hier het volledige bericht van het CBS en lees hier de reactie van Brandweer Nederland. 

Iedereen veiligheidsbewust

Naast dat de brandweer snel ter plaatse is (investeren in de repressieve organisatie), is het belangrijk dat een brandmelding snel wordt gedaan en liever nog, dat brand wordt voorkomen en dat we als organisatie dus inzetten op preventievoorlichting en het veiligheidsbewustzijn van inwoners en bedrijven in Zeeland. Kijk voor tips op Zeelandveilig.nl of volg ons op facebook.com/zldveilig voor de veiligheidstips.

Weten wat jij in huis kunt doen tegen brand? Bezoek de pop-upstore! Je krijgt op interactieve wijze uitleg hoe je brand kunt voorkomen, wat je moet doen als er brand is en hoe je je kunt voorbereiden op andere gevaren in Zeeland. Door middel van nieuwe technieken, zoals virtual reality, kun je zelf ervaren hoe het is om in een brandend huis te staan.

 • Waar: Oostburg, Eenhoornplantsoen 5.
 • Wanneer: van woensdag 20 maart tot 24 april, wekelijks geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur.

Op aanvraag is een rondleiding of presentatie op maat voor groepen ook mogelijk buitenom openingstijden. De entree is gratis. 
Voor meer informatie: http://www.zeelandveilig.nl/popupstore.