Vaker toeters en bellen

Afgelopen jaar zijn de landelijke exameneisen voor het verzorgen van ‘rijonderricht op voorrangsvoertuigen’, dus ook het opleiden van brandweerchauffeurs, ingrijpend veranderd. Als gevolg daarvan zullen brandweerchauffeurs voor en tijdens hun praktijkexamen vaker gaan uitrukken ‘met toeters en bellen’, ofwel met optische en geluidssignalen. Het praktijkgedeelte van de rijopleidingen van Brandweer Zeeland wordt verzorgd vanuit de kazernes, de examens mogen alleen in Middelburg worden afgenomen.

Brandweerchauffeurs zijn voor het grootste deel vrijwilligers (manschappen) met een aanvullende opleiding tot chauffeur. Ieder van de 64 Zeeuwse brandweerposten heeft meerdere chauffeurs. Per jaar worden drie of vier klasjes van zes nieuwe chauffeurs opgeleid. De opleiding duurt circa drie maanden. Naast het theoriegedeelte en het oefenen op een oefenterrein, is een landelijke exameneis dat spoedritten op de openbare weg worden beoefend. Chauffeurs leren dan met name veilig en verantwoord om te gaan met de bijzondere bevoegdheden, zoals het oversteken van een kruispunt door rood licht. De brandweer gaat hiermee dezelfde wijze van praktijkonderwijs volgen als overige hulpdiensten zoals politie en ambulances.

Omwonenden van de genoemde kazernes zullen op een aantal dagen in het jaar dus vaker de brandweer voorbij zien en horen komen voor extra ‘uitrukken’ overdag. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt tijdens de opleiding gespreid door de hele regio gereden. Meestal gebeurt dat zonder optische en geluidsignalen, bij het beoefenen van een Prio1-melding gaan echter ook het blauwe zwaailicht en de sirene aan.

Wat is dringend?
Voor de brandweer betekent Prio1 dat het voertuig en zijn volledige bemanning zo snel mogelijk ter plaatse moet komen voor een dringende taak en zich daarbij, onder voorwaarden, als voorrangsvoertuig mag gedragen. Het gebruik van de signalen is toegestaan na toestemming van de centralist van de meldkamer. Dit gebeurt dus alleen bij een dringende taak, wanneer er sprake is van acuut gevaar voor mens of omgeving, of van aanzienlijke maatschappelijke of milieuschade.

Meer weten over dit onderwerp? Zie de Brancherichtlijn Optische en geluidssignalen van Brandweer Nederland.

Een blauw zwaailicht, wat nu?
Weet jij wat je moet doen als je een brandweer, ambulance of politiewagen met zwaailicht achter je ziet naderen? Voor een aantal tips van een brandweerchauffeur zie onze Facebookpagina.