Veiligheidsoefening op grote hoogte én diepte

Veiligheidsoefening op grote hoogte én diepte

Bij grote bouwprojecten staat veiligheid centraal. Samenwerking met de hulpdiensten is daarbij van groot belang. Daarom oefenen de brandweer (Veiligheidsregio Zeeland) en aannemerscombinatie Sassevaart regelmatig op situaties zoals ongevallen.

Donderdag 7 oktober 2021 vond een bijzondere oefening plaats: een redding op grote hoogte én diepte in de bouwput. De brandweer en het Rope Rescue Team - een hoogte/diepte reddingsteam - oefenden een reddingsoperatie in de bouwput van het buitenhoofd (sluishoofd aan de kant van de Westerschelde) in Terneuzen. Hierbij werkten zij samen met de bedrijfshulpverlening van Sassevaart.

Scenario oefening

Bij veiligheidsoefeningen wordt een scenario gespeeld. Bij deze oefening werd een kraanmachinist onwel. Hierdoor viel zijn last uit de kraan, in de bouwput van het buitenhoofd. Hierdoor kwamen twee medewerkers beneden in de bouwput bekneld te zitten met hun benen. De leden van het Rope Rescue team hebben geoefend om de kraanmachinist (een pop) uit de kraan te evacueren. De blusploegen van de brandweer hebben geoefend op het bevrijden van de beknelde medewerkers.

Dit was de tweede keer dat Brandweer Zeeland en aannemerscombinatie Sassevaart hebben geoefend op incidenten. Met het oefenen wordt bereikt dat de hulpverleners in staat zijn een incident bij de Nieuwe Sluis te managen en onderling te kunnen samenwerken.

Fotografie: Nieuwe Sluis Terneuzen